רשימת קיצורי מקלדת

חברים

פרופ' השאם אבו-ריא

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה חברתית ותרבותית

פרופ' עופר אשכנזי

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה