רשימת קיצורי מקלדת

חברים

ד"ר חיים ביידנקופף

מכון ויצמן למדע
פיזיקה של חומר מעובה

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחשבת ישראל

פרופ' אשרף בריק

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
סינטזה כימית של חלבונים

פרופ' עמית ברנשטיין

אוניברסיטת חיפה
פסיכולוגיה

פרופ' אילת ברעם-צברי

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
חינוך למדע ולטכנולוגיה