רשימת קיצורי מקלדת

חברים

ד״ר ליעד מודריק

אוניברסיטת תל אביב
חקר המוח ופסיכולוגיה

פרופ' נועם מזרחי

אוניברסיטת תל אביב
מקרא

פרופ' איציק מזרחי

אונברסיטת בן גוריון
אקולוגיה מיקורביאלית