רשימת קיצורי מקלדת

בוגרים

פרופ' אלישבע באומגרטן

האוניברסיטה העברית בירושלים
היסטוריה

פרופ׳ ערן בוכבינדר

מכון ויצמן למדע
פיזיקה

פרופ' יונתן בן-דב

אוניברסיטת חיפה
מקרא