רשימת קיצורי מקלדת

כינוס: מדעי הרוח, האוניברסיטה ובתי הספר - קול קורא להצגת יוזמות

כינוס בנושא יתקיים ביוזמת האקדמיה הצעירה ב-26 במרס 2017; האקדמיה הצעירה מזמינה את הציבור להגיש הצעות לפרויקטים חדשים של שיתוף פעולה
27/12/2016
 
השחיקה במעמדם של מדעי הרוח הובילה את המל"ג לבנות תכנית חומש חדשה לתחומים אלה. הולכת ומתבססת ההבנה ששינוי במעמדם של מדעי הרוח מחייב ביסוס הקשר בין הגורמים השונים שיש בידם להביא לשינוי זה: האקדמיה, מערכת החינוך, שוק התעסוקה ומוסדות ציבור ותרבות שונים.
 
איכות ההוראה של תחומי מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים תקבע במידה רבה את שיעור הסטודנטים שיבחרו ללמוד תחומים אלה באוניברסיטה ואת איכות הלמידה שם. תלמידים שיכירו פנים חיוביות ואטרקטיביות של מדעי הרוח בבית הספר יהיו עשויים להימשך אליהם בבגרותם. לפיכך חיזוק הקשר בין האוניברסיטה למערכת החינוך הוא חלק חשוב מתכנית החומש של המל"ג, והוא יתוכנן ויתוקצב בהתאם. כבר היום קיימות יוזמות לקידום הקשר שבין מדעי הרוח באקדמיה לבין מערכת החינוך. כעת מתבקש לקדם יוזמות אלה באמצעות תמיכה תקציבית ובאמצעות עידוד של רעיונות יצירתיים והקמת מסגרות חדשות לשיתוף פעולה.
 
האקדמיה הצעירה הישראלית נרתמת לקידום הנושא. לשם כך נערוך כינוס רב משתתפים ביום ראשון, כ"ח באדר תשע"ז, 26 במרס 2017. בכינוס - שייערך בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך ובנוכחות נציגי המל"ג - ישתתפו גורמים מובילי מדיניות ועשייה מן האקדמיה וממערכת החינוך. תוצגנה היוזמות הקיימות בתחום בצד הצעות בשלות ליוזמות חדשות, וייערכו שולחנות עגולים לדיון ברעיונות שיעלו.
 
אנו מזמינים את הציבור להגיש הצעות לפרויקטים חדשים של שיתוף פעולה. ההצעות יוצגו בכינוס בצורת הרצאות קצרות (כ-10 דקות) בליווי מצגת, אך גם בצורת פוסטרים, הופעות או כל דרך יצירתית אחרת. גופים ויחידים המעוניינים להציג את יוזמתם בכינוס מתבקשים לכתוב את הצעתם באורך של עד 300 מילים ולשלוח אל גב' סימה דניאל, sima@academy.ac.il. אפשר לצרף קישורים וחומרים נלווים, אך אין לוותר על מסמך ההצעה הבסיסי. הגשת החומר עד ליום רביעי, ד' בשבט תשע"ז, 31 בינואר 2017.
 
כינוס: מדעי הרוח, האוניברסיטה ובתי הספר - קול קורא להצגת יוזמות (עברית)
 
כל החדשות