רשימת קיצורי מקלדת

פורסם קול קורא להגשת מועמדים לחברות באקדמיה הצעירה הישראלית לשנת 2018