רשימת קיצורי מקלדת

יעדים

קשר בין מדע לחברה 

 • יצירת ערוץ להשתתפות פעילה בפיתוח מדיניות מדע.
 • עידוד אינטראקציות עם גופי תקשורת.
 • פיתוח הקשר בין האקדמיה הישראלית והקהילה.
 • מתן במה להבעת עמדה בנושאים מדעיים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית.
 • לפירוט הפעיליויות בתחום.

יוזמות חינוכיות 

 • טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים זה מזה.
 • עידוד וטיפוח מחקרים משותפים ושיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם.
 • עידוד הממשלה, קרנות מחקר וארגונים פילנתרופים ואחרים לתעל משאבים לפרויקטים נבחרים.  
 • לפירוט הפעיליויות בתחום.

קידום מצוינות מחקרית 

מדיניות מדע בישראל 

 • הסרת חסמים בפני השתתפותן של נשים.
 • קידום המדע כקריירה נבחרת בקרב אנשים צעירים.
 • זיהוי בעיות והסרת חסמים.
 • זיהוי מנהיגי הדור הבא של עולם המדע.
 • לפירוט הפעיליויות בתחום.