רשימת קיצורי מקלדת

ועדות

ועד מנהל

הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
אבי צדוק - יו"ר
מיכל בר-אשר סיגל
תמי גיגר
  

ועדה בין-לאומית

מטרת הוועדה היא לפתח את קשרי החוץ של האקדמיה הצעירה, ולעמוד בקשר עם הפניות המגיעות מחו"ל.
ניסים אוטמזגין
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
אודי זומר
קארין כרמית יפת 
 

ועדת השאלה בין-ספרייתית

ערן בוכבינדר
אלישבע באומגרטן
תמי גיגר
 

ועדת חברה ערבית

השאם אבו ריא
מונא חורי-כסאברי
ליאת קוזמא
יעל שטרנהל
 

ועדת חברים

ועדת החברים אחראית על סינון ראשוני של המועמדים להצטרף לאקדמיה הצעירה. הרכב הוועדה משתנה מדי שנה.

ניסים אוטמזגין - יו"ר
מיכל בר אשר סיגל
עמית ברנשטיין
תמי גיגר
נירית דודוביץ
יובל פלדמן
חגי פרץ
יעל שטרנהל
אילון שני
 

ועדת כנסת

חברי הוועדה מייצגים את האקדמיה לפי הצורך בוועדת החינוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
 
קרן וינשל - יו"ר
נעם אליעז
מיכל בר-אשר סיגל
נטשה גורדינסקי
ספי הנדלר
אודי זומר
 

ועדת מאגר מידע

יובל פלדמן
אילת ברעם- צברי 
 

ועדת מדעי הרוח

מקדמת את תחום מדעי הרוח באקדמיה הישראלית.
 
ליאת קוזמא - יו"ר
ניסים אוטמזגין
ערן בוכבינדר
מיכל בר-אשר סיגל
עמית ברנשטיין
נטשה גורדינסקי
ספי הנדלר
תומר וולנסקי  
נועם מזרחי  
יעל שטרנהל 
 

ועדת מרכזי כתיבה

ערן בוכבינדר
אילת ברעם- צברי
תמי גיגר
מיכל שרון 
 

ועדת משחק חשיבה "המסע למונדוס"

הוועדה הוקמה בעקבות הסכם עם האקדמיה הצעירה ההולנדית, שפיתחה משחק חשיבה המדמה נחיתה על כוכב לכת אחר. על השחקנים לענות על שאלות שמדמות מחקר אקדמי בכל התחומים. המשחק יתורגם לעברית ולערבית.
 
עודד הוד - יו"ר
השאם אבו ריא
אבי צדוק
 

ועדת קידום נשים במדע

ייעוד הוועדה הוא להסיר מחסומים בכדי שנשים יוכלו להתקדם במשרות אקדמיות בישראל.
 
מיכל בר אשר סיגל - יו"ר
חיים ביידנקופף 
נטשה גורדינסקי
נירית דודוביץ
תומר וולנסקי
אודי זומר
ליאת קוזמא 
קארין כרמית יפת
חגי פרץ
הילה שמיר
אילון שני
 

ועדת קידום נשים בפיזיקה

חיים ביידנקופף
מיכל בר אשר סיגל
תומר וולונסקי
חיים סוכובסקי
חגי פרץ
בינה קליסקי
אילון שני 
 

ועדת שאלון מדענים צעירים 2.0

ועדה האחראית לאיסוף, ניתוח והצגת תוצאות שאלון אינטרנטי שנשלח לכל החוקרים בארץ עד 10 שנים מתחילת המסלול לקביעות.
 
עמית ברנשטיין
מונא חורי- כסאברי
אודי נקר
יובל פלדמן
מיכל שרון
 

ועדת תקנון

קרן וינשל
קארין כרמית יפת
יובל פלדמן 
 

ועדת תקשורת

יעל שטרנהל - יו"ר
אילת ברעם-צברי 
ספי הנדלר
אודי זומר
מיכל שרון