רשימת קיצורי מקלדת

ועד מנהל

ועד מנהל

הוועד המנהל אחראי על מדיניות האקדמיה הצעירה ומקביל בתפקידו למועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
חיים ביידנקופף - יו"ר
ליעד מודריק
בינה קליסקי